Gebelikte yapılması gereken aylık muayene ve ultrasonografi takiplerinin yanı sıra, gebeliğin belirli haftalarında rutin taramalara ilave olarak toplam üç kez olmak üzere Ayrıntlı Ultrasonografi ve Tarama Testleri yapılmalıdır. Bu testler, bebek gelişimde bir çok sorunun farkına varılmasında çok yararlıdır. Ancak bununla birlikte, yapılacak tarama testleri ve ayrıntılı ultrasonografi, tüm hastalık ve anormal gelişimlerin tanınmasında her zaman yeterli olmayabilir. Gebelik taramalarındaki testler olası bir anormal gelişimin önüne geçemez, ancak zamanında farkına varılmasını ve gebelik ilerlemeden önce gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayabilir.

Tarama testleri, kesin sonuç veren testler değildir. Anormal bir gelişimin olasılığını hesaplayabilen testlerdir. Gebelikte anne rahmi içinde bulunan bebeğin doğrudan muayenesi mümkün olmadığı için, anneye yapılan testlerle bebek sağlığı hakkında yorum yapılabilmesini sağlayan testlerdir. Anormal gelişim tehlikesi, belirli güvenlik sınırlarının üzerine çıkacak olursa, kesin tanı testleri yapılabilir.

Birinci Ayrıntılı Ultrasonografi ve Tarama Testleri

Gebeliğin 12 – 14 haftaları arasında yapılır. Amaç, özellikle Down Sendromu gibi anormal gelişimlerin tanınabilmesidir. Ayrıntılı ultrasonografide bebeğin ense kalınlığı, burun kemiği yapısı, yüz yapısı ve diğer bulgular incelenir. Beraberinde, biokimyasal bir kan testi olan İkili Tarama Testi de yapılır. Anormal gelişim olasılığı yüksek bulunursa, kesin tanı testleri yapılabilir.

İkinci Ayrıntılı Ultrasonografi

Gebeliğin 20 – 24 haftaları arasında yapılır. Bu haftalarda, bebeğin organ gelişimi tamamlanmaktadır. Gebeliğin ikinci yarısında ise bebeğin boyu uzar, kilosu artar ve doğumdan sonra yaşamasını sağlayacak olgunluğu kazanır. Yaklaşık gebelik ortalarında yapılan ayrıntılı ultrasonografi, anormal gelişimleri yakalamayı amaçlar. Şekil bozukluğuna neden olan anormal gelişimler tanınabilir, ancak tüm gelişim anormalliklerini tanımak olanaksızdır.

Üçüncü Ayrıntılı Ultrasonografi

Gebeliğin 32 – 34 haftaları arasında yapılır. Amaç, doğumun yaklaştığı haftalarda her hangi bir gelişme geriliğinin farkına varılmasıdır. Eğer doğumdan sonra bebeğin sorun yaşayacağı bir gelişme geriliği varsa, doğum tarihi öne alınabilir.