Gebelik haftaları, son adet kanamasının ilk gününden başlayarak sayılır. Kontrol takviminde gebeliğin gidişine göre gerekli değişiklikler yapılabilir.

 • 6. hafta Ultrason : Gebelik kesesinin görülmesi
 • 8. hafta Ultrason : Gebelik kesesi içinde bebeğin görülmesi
 • 10. hafta Ultrason : Bebeğin kalp atışlarının görülmesi
 • 12 – 14. hafta: Down Sendromu taraması
 •  Ayrıntlı ultrason : Ense kalınlığı ölçümü, yüz yapısı ve burun kemiği görüntülenmesi
 • Kan Testi : İkili tarama testi
 • Serbest ß-HCG : Beta Human Chorionic Gonadotropin
 • PAPP-A : Pregnancy-Associated Plasma Protein-A
 • CVS : Chorion Villus Sampling Plasenta’dan örnek alınması (gerekli ise.)

Tarama testleri sonuçlarına göre, 35 yaş üzeri gebelik, daha önce anomalili bebek doğumu, ailede bilinen bir genetik hastalık var ise…

 • 16. hafta Kan Testi : Üçlü Tarama Testi
 • AFP : Alfa-feto-protein
 • ß-HCG : Beta Human Chorionic Gonadotropin
 • Serbest Estriol (E3)
 • 16 – 20. hafta Amniosentez : Bebeğin su kesesinden su alınması (gerekli ise.)

Tarama testleri sonuçlarına göre, 35 yaş üzeri gebelik, daha önce anomalili bebek doğumu, ailede bilinen bir genetik hastalık var ise…

 • 22. hafta Ayrıntılı ultrason : Anomali taraması
 • 24. hafta Fetal kardiak ekografi : Ultrason ile kalp anomali taraması
 • 26. hafta Şeker yükleme testi
 • 32. hafta Ayrıntılı ultrason : Gelişme geriliği taraması
 • 34. hafta NST (non-stress test): Bebek kalp atışlarının ve rahim kasılmalarının kaydı
 • 36. hafta …ve sonrası NST : Doğuma kadar her hafta tekrarlanır

Gebeliğin başından sonuna kadar Folat (vitamin) kullanılır. Kan sayımı düşük ise demir preparatları başlanır. 12. haftadan itibaren sakıncalı bir durum yok ise gebelik jimnastiği başlanır. 20. haftadan itibaren karın cildi çatlaklarına karşı jel ve krem kullanılır. Doğum sonrası lohusalık bitiminde (doğumdan sonra 6 – 8 hafta) Lohusa Jimnastiğine başlanır. Doğum sonrası lohusalık bitiminde Gebelikten Korunma yöntemleri uygulanabilir.