Kordon kanı saklanması, yeni doğan bebeğin göbek kordonunda bulunan Kök Hücrelerin depolanması için yapılır.
Kök Hücreler insan vücudunu oluşturan ve bütün organların gelişmesini sağlayan hücrelerdir.
Bu hücreler bebeğin doğumu esnasında göbek kordonunda birkaç yüz milyon adet bulunur ve sayıları yaş ilerledikçe giderek azalır. Doğum veya sezaryen esnasında göbek kordonundan kan alınarak dondurulup saklanabilir. Kordon kanı, doğumdan sonra birkaç dakika içinde henüz pıhtılaşma olmadan alınırsa, bebeğin kendisi için ve birinci derece yakınları için hem kan, hem de yedek organ deposu olarak değerlendirilebilir.
Kordon kanı alınmadığı durumlarda plasenta ve göbek kordonu atılır ve çok kıymetli bir kaynak harcanmış olur.
Alınan kan, dondurularak saklanır. Kan bebeğin kendisinden alınmaz, göbek kordonu kesildikten sonra kordonun içinden alınır. Bu işlemin anneye veya bebeğe hiçbir zararı yoktur. Yıllar sonra doğan çocuğun kan gereksinimi veya organ nakli gereksinimi olursa, doğumda alınmış olan kök hücreler kullanılabilir. Bu kan, bebeğin kendi kanı olduğu için, kan uyuşmazlığı, doku uyuşmazlığı veya organ uyuşmazlığı diye bir sorun olmaz. Bu kan aynı zamanda bebeğin kendi akrabaları için de yararlı olur. Aferez adı verilen bir yöntemle alınan kan içindeki diğer hücreler ayıklanarak kök hücrelerin saklanması sağlanır. Kordon kanı saklanacağı zaman önceden bir belge imzalanır. Bu belge sizin daha sonra bu kana ihtiyacınız olduğunda kanın size verilmesi için gereklidir.
Saklanan kan asla başka bir kişi tarafından alınamaz. Kordon kanı yıllar boyunca dondurulmuş olarak saklanabilir. Yurt dışına göndermeksizin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış merkezlerde saklanabilir. Kök hücreler bir çok hastalığın tedavisinde kullanılabilir. Her türlü kan kanseri, kemik iliği hastalıkları, kansızlığa yol açan genetik hastalıklar, Parkinson hastalığı, Alzheimer Hastalığı, bağışıklık sistemi hastalıkları, omur ilik zedelenmesiyle oluşan felçler, kalp krizi geçiren hastaların kalp kaslarının onarımı gibi bir çok hastalık kök hücreleriyle tedavi edilebilir. Her geçen gün, daha bir çok hastalığın tedavisi için kök hücrelerin kullanılabileceği ortaya çıkıyor. Kordon kanına ihtiyacınız olduğunda dondurulmuş kan hemen çözülerek kullanılabilir. Kordon kanının saklanmasından vazgeçecek olursanız, kan imha edilir.

Eğer isterseniz, ihtiyacı olanlara bağış da yapabilirsiniz.