Human Papilloma Virus – HPV’nin 100’den fazla tipi bulunmaktadır. Bunların bir çoğu hiç bir soruna yol açmayabilir, bir kısmı basit genital siğillere yol açabilir ancak kansere kadar gitmeyebilir, veya vücudun doğal bağışıklığı herhangi bir sorun çıkmasını önler. HPV’nin 6, 11, 16, 18 numaralı tipleri ise, doğrudan rahim ağzı kanserine veya ileride kansere dönüşebilecek lezyonlara neden olabilir. Rahim ağzı kanseri kadınlarda en sık görülen ikinci sıradaki kanser türüdür.

Human Papilloma Virus – HPV Tip 6, 11, 16, 18’e karşı üretilmiş rekombinant bir aşıdır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat almış olan iki üretici firma vardır. Servikal (rahim ağzı) kanserleri, servikal displazi, vulvar ve vaginal (genital bölge) prekanseröz lezyonları (kansere dönüşme potansiyeli taşıyan cilt hastalıkları ve genital siğillere karşı korunma sağlar.

En ideal uygulama zamanı 9-26 yaş olup, ne kadar erken yaşta uygulama yapılırsa sağlayacağı bağışıklık o kadar güçlü ve uzun süreli olur. En ideal aşı adayları, henüz cinsel yaşamı başlamamış genç kızlar veya cinsel yaşamı başlamış dahi olsa cinsel yolla bulaşan HPV ile karşılaşmamış genç hanımlardır.

HPV ile karşılaşmış olan hanımlarda ise, basit bir vaginal smear ile uygulanabilen PCR yöntemi ile bulaşmış olan HPV tipi araştırılıp, diğer tiplere karşı aşıyla korunma sağlanabilir. Tüm aşılarda olduğu gibi, aşılanan kişilerin tümünde koruma sağlamayabilir. Aşılanan kişilerin bağışıklık sistemlerindeki farklılıklar nedeniyle, elde edilecek koruma yüzdeleri farklılık gösterebilir.

HPV aşısı, aktif genital siğiller, rahim ağzı kanserleri, vulvar ve vaginal displaziler, servikal intraepitelyal neoplazi (CIN), vulvar intraepitelyal displaziler (VIN) veya vaginal intraepitelyal displazilerin (VAIN) tedavisinde yarar sağlamaz. HPV Tip 16 ve 18, rahim ağzı kanserleri ve rahim ağzında kansere yol açabilecek lezyonların, CIN 2 ve 3’ün % 70’inden sorumludur. Aynı zamanda HPV, rahim ağzı displazilerinin % 35’inden ve genital siğil olgularının % 90’ından sorumludur.

Kullanıma çıkmadan önce, HPV aşısının insan sağlığı üzerindeki etkinliği ve güvenirliği genç yaşlardaki onbinlerce kişi üzerinde araştırılmıştır. Bilimsel araştırma sonuçlarına göre HPV aşısı, rahim ağzı kanserlerinde, servikal displazilerde ve genital siğillerin oluşmasında % 95 – % 100 korunma sağlamaktadır. HPV aşısının dünyada ilk kullanıma başlanmasından geçen süre itibariyle, üretici firmalar aşı etki süresini 5 yıl olarak bildirmektedirler, ancak bu etkinin daha uzun süreli olabileceği öngörülmektedir.

HPV aşısı, 6 ay – 1 yıl içinde üç doz yapılır. HPV aşısı olmak, yıllık kadın sağlığı kontrollerinin yapılmaması ve cinsel yoldan bulaşan hastalıklara karşı korunma gerekmemesi anlamına gelmez. Aşının, kişide halen mevcut HPV kaynaklı hastalıklar üzerinde tedavi edici bir etkisi yoktur. Etkisi, ileride olabilecek HPV enfeksiyonlarına karşı koruyucu niteliktedir.

Günümüze kadar herhangi bir yan tesir veya olumsuz etki rapor edilmemiştir. Gebelik esnasında kullanımının uygun olup olmadığını araştıran bilimsel çalışmalar henüz olmadığından, gebelik sırasında uygulanmaması daha doğru olacaktır.

HPV aşısı canlı virus içermez, bu nedenle hastalık oluşturması söz konusu değildir.

Kaynaklar

  1. Sağlık Bakanlığımızdan HPV aşısı ruhsatı alan üretici firmanın basın açıklaması
  2. HPV Aşısı – İngilizce Kaynak
  3. HPV Aşısı Klinik Bilgi – İngilizce Kaynak
  4. International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) Komite Raporu