Üremeye yardımcı teknikler, tüp bebek, (mikroenjeksiyon, embryo transferi), sperm alınması (masturbasyon ile, testislerden veya sperm kanallarından) girişimi – tedavisi – operasyonu için bilgilendirme (aydınlatma):

Operasyon ve girişim öncesinde ve sonrasında serum takılması, barsak ve mesane boşaltılması gibi hazırlıklar yapılması gerekebilir. Bir süreliğine ağızdan beslenme yapılması sakıncalı olabilir. Nadir de olsa, operasyon bölgesinde kanama, enfeksiyon, çok nadiren kanamanın durdurulması amacıyla dikiş atılmış ise yetersiz iyileşme veya açılma ve cinsel ilişkide ağrı yaratan durumlar meydana gelebilir. Girişim – tedavi – operasyondan sonraki iyileşme sürecinde cinsel ilişkide bulunulması sakıncalı olabilir. Cinsel istek ve yeterlilikte değişiklikler olabilir. Girişim – tedavi – operasyon yerinde iz kalabilir. Girişim – tedavi – operasyon sırasında ve sonrasında idrar yollarının ve mesanenin yaralanmasına bağlı idrar kaçağının oluşması, barsak hasarı, barsak tıkanıklığı olabilir. İyileşme sürecinde barsak çalışmasıyla ilgili problemler oluşabilir. Bunların düzeltilmesi için daha sonra tekrar girişim veya operasyonlar gerekebilir. İyileşme süresinde geçici olarak ağrı oluşması, operasyon yerinde hareket kısıtlılığı olabilir. Sinir yaralanmalarına bağlı geçici veya kalıcı ağrı, uyuşukluk veya kuvvetsizlik gelişmesi olabilir. Girişim – tedavi – operasyon sırasında iç organlarda meydana gelebilecek bir hasar sebebi ile ek veya acil cerrahi müdahale gerektirebilecek veya kan verilmesini gerektirebilecek bir durum oluşabilir. Girişim – tedavi – operasyon öncesinde, sırasında veya sonrasında kan verilmesi gerekecek olursa,  kan uyuşmazlığına bağlı alerjik reaksiyon ve bulaşıcı hastalıklar oluşabilir. Damarlarda ağrı ve şişlik yapan pıhtı oluşabilir, nadiren bu pıhtının bir kısmı koparak akciğerlere ve beyne gidebilir, inme oluşabilir. Operasyon sırasında kullanılan anestezi, ilaç veya malzemelere bağlı alerjik reaksiyonlar görülebilir. Tüm girişim – tedavi – operasyonlarda yüzdesi çok düşük de olsa ölüm riski mevcuttur. Hastalığın durumuna göre aynı durum bir süre sonra tekrarlayabilir.

Tüp bebek yöntemi, kadın yumurtalarının yumurtalık uyarıcı ilaçlar ile döllenmeye hazır yumurta üretecek şekilde olgunlaştırılması ve daha sonra vaginal ultrason yardımıyla anestezi altında iğne ile çekilerek vücut dışına alındıktan sonra laboratuar ortamında erkeğin spermleri ile döllenip, kadın rahmine yerleştirilmesi yöntemidir. Gerekiyorsa, spermin yumurta içine konması (mikroenjeksiyon) işlemi uygulanabilir. Tüp bebek yönteminde hastanede yatılması gerekmez, işlemler ayaktan takip şeklinde yapılır.

Aşağıda sıralanan ve nadir görülen istenmeyen sonuçların olması halinde ek tedaviler ve hastanede yatış gerekebilir. 

 

 • Bu yöntemin uygulanması için resmi nikah gereklidir.
 • Resmi nikahlı erkeğin spermleri kullanılır, evlilik dışı bir erkeğin spermlerinin kullanılması yasal değildir.
 • Resmi nikahlı eşin yumurtalarına döllenme işlemi yapılır, evlilik dışı bir kadının yumurtasına işlem yapılmaz.
 • Kadın ve erkek gerekli ilaçlar verilerek hazırlanır.
 • Erkekten spermler, masturbasyon ile veya testislerin (testis = erkek yumurtalıkları) içinden biopsi ile veya sperm kanallarından iğne ile çekilerek alınır ve bu işlemlerin kanama, enfeksiyon gibi tıbbi riskleri olabilir. Eğer girişim esnasında dikiş atıldı ise, iz kalabilir veya dikişlerin yetersiz iyileşmesi olabilir. Böyle bir durum olursa, düzeltici girişim yapılabilir. Düzeltici girişim, hastanede yatmayı gerektiren daha büyük bir operasyon olabilir.
 • Eğer erkekten spermler testis içinden veya sperm kanallarından tıbbi veya cerrahi girişim ile alındı ise, yaklaşık 6 ay süreyle testisler sperm üretmeyebilir, daha sonra zaman içinde girişim öncesi haline geri dönebilir.
 • Erkekten masturbasyon ile veya testis biopsisi yapıldığı halde, bazen sperm elde edilemeyebilir.
 • Çok nadir olarak, testisler ile ilgili bir girişim sonrasında testisleri besleyen damarlarda yetersizlik olabilir ve testislerin sperm ve hormon üretme görevleri aksayabilir veya tamamen durabilir.
 • Testislerin yeterli büyüklükte olmadığı durumlarda, girişim yapıldığı halde doku veya sperm örneği alınamayabilir.
 • Kadın yumurtalıklarının döllenmeye hazır yumurta üretecek şekilde olgunlaştırılması amacıyla, adele içine ve / veya cilt altına yapılan hormon iğneleri ve ağızdan ve vaginal yoldan veya yumurtalık ve rahim uyarıcı ilaçlar kullanılır.
 • Bu tedavi sonucunda yumurtalıkların aşırı uyarılmasıyla, yumurtalıklarda kistler ve karın içinde sıvı toplanması oluşabilir (Hiperstimülasyon). Aşırı uyarılmanın düzeltilmesi amacıyla tedavi yarıda kesilebilir, yardımcı ilaçlar kullanılması gerekebilir veya biriken sıvının boşaltılması gerekebilir. Çok nadir hallerde, göğüs boşluğunda da sıvı toplanması oluşabilir ve yardımcı ilaçlar kullanılarak ve sıvının boşaltılması gerekebilir.
 • Kadın ve erkekte kullanılan ilaçlara bağlı alerjik (aşırı duyarlılık) reaksiyonlar oluşabilir.
 • Kadından yumurtalar anestezi altında vaginal ultrason yardımıyla iğne ile çekilerek alınır ve bu işlemin tıbbi riskleri olabilir. Karın içi organların yaralanmaları, iğne ile delinmeleri, enfeksiyon, kanama gibi sonuçlar oluşabilir ve zedelenen organın görevi aksayabilir. Eğer böyle bir durum oluşacak olursa, düzeltici girişim – tedavi – operasyon gerekebilir. Düzeltici girişim, hastanede yatmayı gerektiren daha büyük bir operasyon olabilir.
 • Kadın yumurtalıklarının kullanılan ilaçlara cevap vermemesi durumunda tedavi yarıda kesilebilir.
 • Kadından her zaman döllenmeye hazır olgun yumurta elde edilemeyebilir.
 • Yapılan işlem sonrasında her zaman döllenme elde edilemeyebilir.
 • Yapılan işlem sonrasında embryolar birkaç gün olgunlaşmaları için laboratuarda bekletilir. Döllenme gerçekleştiği halde, embryo gelişimi olmayabilir.
 • Alınan sperm, yumurta ve embryolar hiçbir surette laboratuar dışına çıkartılmaz.
 • Oluşan embryolardan en olgun olanları rahim içine verilir. En fazla üç embryo yerleştirilir. Gerekli hallerde dört embryo yerleştirilebilir.
 • Genetik (kalıtsal) hastalıkların varlığında, rahim içine yerleştirilecek embryolar genetik incelemeye tabi tutulabilir (PGT – Preimplantasyon Genetik Tanı).
 • Genetik (kalıtsal) hastalıklar dışında cinsiyet seçimi yapılması yasal değildir.
 • Embryo transferi sonrasında her zaman gebelik oluşmayabilir.
 • Gebelik oluştuğu takdirde düşük veya erken doğum olabilir. Bebek veya bebekler gebelik esnasında anne rahminde kaybedilebilir.
 • Gebelik bazen dış gebelik şeklinde olabilir. Dış gebelik, gebeliğin rahim dışında yuvalanmasıdır. Bu durumda ilave girişim – tedavi – operasyon gerekebilir.
 • Gebelik oluştuğu takdirde birden fazla bebek (çoğul gebelik, ikiz, üçüz, dördüz gibi) meydana gelebilir. Böyle bir durumda, bebek sayısını azaltmak için gerekirse ve aile tarafından arzu edilirse, tıbbi girişim ve tedaviler uygulanabilir.
 • Gebelik oluştuğu takdirde meydana gelen bebeğin sağlık durumunu anlamak için tıbbi müdahaleler ve girişimler gerekebilir.
 • Gebelik oluştuğu takdirde bebek tamamen sağlıklı olmayabilir, genetik anormallikler veya sakat gelişim olabilir. Anne ve babadaki kalıtsal hastalıklar ve bulaşıcı hastalıklar bebeğe geçebilir.
 • Eğer artan sperm – yumurta veya embryolar var ise, ailenin arzusu ve yazılı onayı ile dondurularak ileriki girişimler için saklanabilir. Dondurularak saklanan sperm – yumurta veya embryolar, laboratuar dışına çıkartılmaz. Dondurularak saklanan sperm – yumurta veya embryolar, daha sonra her iki eşin rızasıyla imha edilebilir. Dondurulan sperm – yumurta veya embryolar, resmi nikahlı eşlerden sadece birine değil, her iki eşe birden aittir. Resmi nikahlı eşlerin durumlarında hukuki değişiklikler olursa, dondurulan sperm – yumurta veya embryolar, Sağlık Bakanlığının ilgili yönetmeliklerince işlem görür.
 • Sperm – yumurta veya embryoların resmi nikahlı eşler dışında üçüncü şahıslara bağışlanması yasal değildir. Resmi nikahlı eşlerin dışında üçüncü şahıslardan sperm – yumurta veya embryo bağışı alınması yasal değildir.
 • Resmi nikahlı eşin dışında bir kadının rahmine embryo konması yasal değildir.